Växter som inte växer

Kanske har också du upplevt inomhusblommor som köpts för länge sedan men inte verkar vilja växa? Då behöver det inte bero på brist av gröna fingrar utan på att de hos odlaren blivit behandlade med medel som får dem att stanna i växten.

Giftiga mirakelmedel

Många krukväxter behandlas med så kallade retarderande medel. De är mycket effektiva och ger en kompakt växt som också kan blomma ymnigare och tidigare samt få grönare blad än vad den annars hade fått inom samma tidsram. När växterna är kompakta blir de lätta att hantera och transportera och slutligen ute i handeln tjusas vi konsumenter av de till synes välmående plantorna.
Metoden att retardera med kemikalier är inte någon nymodighet utan har använts länge. Förr när försiktighetsåtgärderna var sämre vid användandet av medlet drabbades ofta de som arbetade med det av svår sjukdom som följd.

Kemikalieinspektionen avråder

Ämnet Paklobutrazol som ingår i några retarderande medel kan finnas kvar i växt och krukjord under lång tid. Kemikalieinspektionen avråder därför att växter behandlade med det medlet slängs i komposten. Paklobutrazol bryts ned långsamt och kan komma att påverka odlingsresultatet ute i trädgårdslandet om kompostjorden används där.
Metoder som att styra växternas utveckling genom kontroll av ljus- och/eller värmeförhållanden utforskas allt mer och gillas av många odlare.
Sammantaget tyder allt på att konsumenters medvetenhet, efterfrågan av giftfria växter och en ökad acceptans för växters naturliga utseende blir steg i rätt riktning.

 

Gängliga pelargoner

För ett par år sedan växte mina då nyinköpta Mårbackapelargoner ytterst långsamt. Året efter växte de lite mer och nu har den längsta nått en höjd av 80cm.
När pelargoner växt sig gängliga blir de fylliga igen av att klippas ned. Bäst görs det på våren men har du fönster med mycket ljus så går det bra att klippa tillbaka dem även nu. Beskär stammarna ned till cirka tjugo centimeter i höjd. Se till att det finns blad kvar på plantan. De fortskrider fotosyntesen och manar på tillväxten. De avklippta skotten går att använda som sticklingar men kan få svårare att rota ut än på våren då ljuset är bättre. Ofta behöver pelargonerna klippas ytterligare en gång till våren för att bli riktigt fina.

Läs mer om hur man tar sticklingar på Elins blogg!

 

Text & foto Elin Debora

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.