Klara

Första årets odling för Göteborgs stad – så gick det!

Göteborgs Stad har sedan 2011 haft ett politiskt beslut och en budget för att kommunen ska arbeta med stadsnära odling. Den enhet som sköter frågan är Fastighetskontoret, då de förvaltar stadens markinnehav vilket förutom områden i staden består av ca 3000 ha åkermark. Med avstamp i bostadsnära odling och kolonilotter har kommunen de senaste åtta åren jobbat fram fler modeller för att öka stadens livsmedelsförsörjning och skapa utrymme för odlande entreprenörer. Numer arbetar stadsnära-odlings-gruppen inom staden med konceptet ”Från odlingslåda till hektar”.
Inom ramarna för detta arbete gjordes 2018 en ansökan till EU-organet EIT vilket samordnar klimat- och innovationssamarbetet Climate-KIC. Tillsammans med Trento i Italien och Birmingham i Storbritannien fick Göteborgs Stad projektmedel för att under tre års tid arbeta med fokusområdet Multifunktionella Landskap inom projektet SATURN.

I Göteborg består detta projekt av fyra delar:

  • Modellodlingen: En högproduktiv Market Garden som tillhandahåller mat och utbildning och är just en modell för hur en Market Garden kan byggas upp.
  • Testbäddar: Vill du bli småskalig grönsaksproducent? Arrendera 200 kvm odlingsyta på en av två kommunala testbäddar för att prova på yrket.
  • Odlingsinkubator: Entreprenörskap för småskaliga grönsaksodlare. Odlingsplanering, försäljningskanaler, kundkontakt osv.
  • LAB 190: Väg 190 sträcker sig från Göteborgs centrum vidare ut i odlingslandskapet i ytterligare tre kommuner. Kan matturism och odling vara en del av revitaliseringen av landskapet genom att skapa nya arbetstillfällen och öka tillgången till mark för den som vill driva yrkesmässig odling?

De fyra delarna bygger upp ett litet ekosystem där kombinationen öppnar upp för ett spännande sätt att arbeta med dimensionerna stad-land, produktion-konsumtion, grönt entreprenörskap, cirkulära system osv.

Modellodlingen drivs av mig, Klara Hansson. Jag har arbetat med permakultur, stadsodling och temat ätbara städer sedan 2011. I botten är jag Biståndsingenjör och trädgårdsmästare, och permakultur använder jag för att kombinera teori och praktik på ett bärkraftigt vis. Jag ser småskalig grönsaksodling á la Market Gardening som ett givande, smart och roligt komplement till andra pusselbitar i en permakulturdesign när syftet är att skapa ett stabilt levebröd utifrån ett jordbruk.

Jag blev anställd vid årsskiftet 2018/2019 för att projektleda och praktiskt genomföra uppbyggnaden och skötseln av Modellodlingen. Till mitt förfogande stod en gammal kalvhage på 2500 kvadratmeter, tillgång till ekonomibyggnader, en tjänst på 75%, en materialbudget på ca 175000 kr och flertalet samarbetspartners samt skrivbordskollegor. Under jan-mar satt jag med planering, upphandling och inköp. I april fick jag hjälp med dränering av ytan och i maj kunde jag börja anlägga fasta bäddar med hjälp av tvåhjulstraktor, bredgrep, kratta och kommunal trädgårdskompost och sedan – äntligen! – plantera ut grödor. Jag hade haft tomater, chilis, tomatillos och diverse lök ståendes i mitt sovrum under belysning, därefter i mitt egna växthus vid kolonistugan jag bor i med min man, och nu fick de komma ut i jorden.

Sommarmånaderna var en intensiv period av att anlägga bäddar, plantera, sköta, bygga infrastruktur, anlägga bäddar, plantera, sköta… En bred palett av grödor fick över tid ta plats i de upphöjda lerjordsbäddarna. Tomater, basilika, ringblommor, paprika, chili, gurka och sallat stod i 2 st enkla 80 kvm polytunnlar med droppbevattning, där även förkultivering i pluggbrätten klämdes in. Grönkål svartkål, kålrabbi, broccoli, pak choi, mangold, purjolök, salladslök, persilja, koriander, dill, indiankrasse, ruccola, seraptasenat, bladraps, spenat, fänkål, morötter, rödbetor, gulbetor, polkabetor, daikon, majrova, sockerärtor, brytärtor, purpurbönor, tomatillos, squash, vintersquash och pumpa växte på friland med dropp- och sprinklerbevattning. Totalt hann jag anlägga 26 st bäddar á 20×0,75 m, dvs en effektiv bäddyta på ca 390 kvm. Bevattningssystem, tvätt- och packstation, polytunnlar, täckning med plansiloplast och fiberduk på ståltrådsbågar tog också sin tid att beställa, snickra och montera.

I mitten på juli, sex veckor efter att jag planterat ut de första förkultiverade växterna, kunde leverans nr 1 skickas iväg. Då var det totalt 8 kg grönsaker (och bonus i form av ätliga ogräs) i fyra backar, i slutet av säsongen hade skörden gått upp till >100 kg per vecka fördelat på tjugo backar. Ca 1300 kg grönsaker har lämnat odlingen under denna första säsong. I projektansökan stod inte slutkunden med, så efter en hel del klurande kring legala aspekter kom jag och mina kollegor fram till att det bästa vi kunde göra i år var att skänka grödorna till ett antal kommunala enheter och i efterhand göra en skuggbudget för att uppskatta försäljningsvärdet via grossist vs dagligvaruhandel såsom ICA och Coop.

Sedan juni månad har jag registrerat mina arbetstider per moment i appen Toggle, ex ”bredgrepa en bädd” 1 h, ”skörda grönkål”, 20 min, ”admin” 2 h. All skörd är självklart vägd och registrerad, arbetsmomenten uppskrivna vecka för vecka i Microsoft To-Do och alla inköp är bokförda. Nu under vintermånaderna ska jag sätta mig ner och sammanställa denna data så att vi kan dela med oss av vad projektet haft för utgifter och potentiella intäkter, vad arbetstiden egentligen har gått åt till och vad utdelningen per bädd och gröda har blivit. Jag har själv saknat statistik och siffror för småskalig grönsaksodling i vårt nordiska klimat, och nu fick jag chansen att bidra till att börja bygga upp transparent data att dela med andra. Jag ska också författa en kort handbok på engelska för Market Gardening vilken ska färdigställas hösten 2021, och förhoppningsvis även komma ut på svenska i samarbete med Hushållningssällskapet.

Under sex veckor hade jag en trädgårdsingenjörsstudent från SLU på betald sommarpraktik via kommunen, och under fyra veckor hade jag en trädgårdsmästarstudent från YH-utbildningen på Gunnebo Slott och Trädgårdar. Modellodlingen är placerad på en kommunägd gård vid namn Angereds Gård, vilken arrenderas av Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen. Denna skolfilial bedriver utbildningar inom Agroforestry, Market Gardening, Trädgårdsanläggning och Utemiljöskötsel. Eleverna vid Market Garden-utbildningen använder Modellodlingen som en praktisk utbildningsyta vid fem platsförlagda träffar á 3 dagar per år. Några av de andra eleverna och lärarna på Naturbruksskolan har också hjälpt till att t ex dränera och sätta upp en polytunnel. I snitt räknar jag med att det under året har varit en heltidstjänst knuten till odlingen.

Själv bad jag att få arbeta 100% på sommaren, 75% under vår och höst och sedan gå ner till 50% på vintern, för att bäst kunna matcha tillväxten under året, istället för att ligga på 75% hela tiden. Det har fungerat riktigt bra, det svåraste var att minska ner till 30h veckor igen efter sommaren så jag byggde upp ett överskott på 80h i min flexbank, vilket jag sedan tagit ut som ledighet under 4 veckor i november/december. Ett tydlig mål har varit att inte jobba mer än en normal heltid (och det har jag lyckats med!) för att kunna påvisa den personliga hållbarheten i att vara odlare. Jag tror att vi behöver våga bygga in mänsklig resiliens i detta yrke utifrån en rimlig arbetsbörda, och då ska inte normen vara 100h/vecka förutom i nödfall.

Jag har alltså haft glädjen att bli Göteborgs Stads första anställda Stadsbonde. Från Modellodlingens ca 400 kvadratmeter effektiva odlingsyta levererade jag en gång per vecka från juli till oktober purfärska grönsaker till två skolor och två äldreboenden i närområdet. Upplägget är som ett andelsjordbruk, jag har bestämt vad och hur mycket de ska få och skickat med ett skördebrev med veckans grönsaker, info från odlingen och tips till köket. Sexton andelar hann jag med detta första år, inte illa! Den sista omgången skördades tillsammans med Market Garden eleverna och levererades till kockutbildningen på Burgårdens utbildningsenhet, som en teaser inför kommande säsong då vi kanske kan utöka leveranserna. Kockarna i de kommunala storköken har tyckt att det varit som lilla julafton och känt att de äntligen får arbeta med riktigt bra råvaror, barn och äldre har enligt utsago med förtjusning tuggat i sig grönkålschips, mangoldsdolmar och färgglada sallader.

En mängd studiebesök har under sensommar och höst kommit ut till odlingen, totalt 35 stycken, allt från kockar, politiker och forskare till odlare och journalister. Trädgårdsmästarelever från en YH-utbildning vid Gunnebo Slott & Trädgårdar har vid två tillfällen haft praktiska besök, och fler lär det bli under 2020. Att redan första året ha fått ett så stort gensvar har känts grymt kul! Det har varit både svenska och internationella gäster, och samtalen har rört sig kring såväl odlingsnörderi som matsuveränitet och potentialen i att bygga in grönsaksodling som en normal kommunal funktion.

All in all så är jag stolt över vad jag och mina kollegor, både från Göteborgs Stad och andra enheter, har kunnat åstadkomma. Jag har hållit i taktpinnen och drivit på Modellodlingen med ett tydligt fokus, och kunnat få hjälp vid behov från andra personer. Att få arbeta både praktiskt och strategiskt är så jädra roligt!

Under året som gått har det blivit allt tydligare att jag vill bevisa att en matproducerande odling som en funktion inom det kommunala ekosystemet är en bra idé, och vi har som sagt tre års EU-finansiering i ryggen. Håll tummarna för att vi lyckas bygga stabila förutsättningar för en fortsatt verksamhet även efter 2021.

Kommentera gärna med tankar, frågor och idéer, och följ odlingen via @modellodlingen på Instagram.

 

//Klara

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.