Inled året med att lista dina mål

Nytt år och nytt decennium. Vissa avskyr nyår och vissa, liksom jag, älskar det. Jag tycker om att stanna upp, titta tillbaka, summera, utvärdera, ta lärdom och ta ny sats för att förbättra och utveckla. Självklart kan man stanna upp och göra allt detta när som helst under året för att skapa en nystart, men kanske är det på grund av den mörkare årstiden då man går mer inåt, ledigheten och nedvarvningen efter jul som gör just nyår till ett så bra tillfälle.

För att värdesätta det man upplevt är det bra att med tacksamhet titta tillbaka. Om det inträffat tråkigheter kan man såklart känna sig nedstämd och ledsen, men om det gått en tid sedan händelserna brukar man oftast kunna hitta positiva saker som vuxit fram i kölvattnet av det inträffade. När jag tittar tillbaka brukar jag ofta bli förvånad över hur mycket jag faktiskt fått uppleva, uträttat och skapat!

Nyår är ofta också fullt av drömmar, förhoppningar och mål. I år ska jag sammanställa en liten bucket list för det kommande året. Formuleringen “bucket list” kommer från det engelska uttrycker “kick the bucket”, vilket är en omskrivning för att dö. Alltså skriver man ner saker på en lista som man vill uppleva innan man dör. Men jag väljer att göra en liten bucket list med små hanterbara mål som kan genomföras under kommande året. Jag vill inte ställa orimliga krav på vad jag ska åstadkomma eller vad det nya året ska innehålla, utan listan ska bara fungera som en påminnelse om vad jag önskar göra, så att inte tiden bara rinner iväg utan att jag tar tillvara på mina möjligheter. Listan kan innehålla både saker jag önskar göra med familjen, kontakter jag vill återuppta, platser jag vill uppleva och mindre mål jag har i mitt företagande.

Som ett komplement till en årlig bucket list kan det vara intressant att göra en plan över större mål. Exempelvis att jobba på relationer, komma vidare i yrkeslivet, skapa mer kunskap inom något område eller kanske förändra en boendesituation.

Hur gör man då för att framgångsrikt uppnå målen?

Första gången jag hörde David J P Philips var på ett avsnitt av Framgångspodden. David J P Philips intresserar sig för hur vår hjärna fungerar och hur vi reagerar i olika situationer, och menar att vi med olika tekniker kan påverka utfallet.  Bara genom att ställa oss frågan: ”tar den här handlingen eller tanken mig närmare eller längre från mitt mål”, kan vi skapa stora förändringar. David J P Philips tar det engelska roddarlag som exempel. Från att ha varit sist i varje tävling bestämde de sig för att alltid ställa sig frågan: ”Får detta vår båt att gå snabbare?” En öl på pubben – svar nej. Tjugo extra armhävningar vid träningen – svar ja. Genom att hela tiden ställa sig samma fråga, får detta vår båt att gå snabbare, tog de sig från bottenplacering till att vinna OS i rodd.

Detta tankesätt kan användas i allt du vill förändra. Kanske vill du skapa en bättre relation till någon nära eller göra hälsomässiga förändringar, eller förverkliga yrkesrelaterade framgångar. Du bestämmer var fokus ska ligga. Det ena utesluter inte heller det andra, utan denna fråga kan man applicera på flera områden samtidigt. Tar dina handlingar dig närmare eller längre ifrån ditt mål?

Du har chans att skapa en kanonstart på det nya decenniet. Skaka igång rätt vibrationer och de kommer att accelerera.

 

Kort kan jag sammanfatta mina nyårstankar så här:

  • Uppskatta och var tacksam över det du lärt dig och fått uträttat under det gångna året.
  • Tydliggör för dig själv vad du vill uppnå under det kommande året.
  • Ställ dig själv frågan om dina tankar och handlingar tar dig närmare eller längre ifrån ditt mål. Undvik helt enkelt det som inte gynnar din dröm!

Lycka till, jag önskar dig ett fantastiskt år!

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.