Vad är Kraniosakralterapi?

I dagens inlägg önskar jag att dela med mig av en av mina största passioner – Kraniosakralterapi. (Som jag fortsättningsvis i texten förkortar med KST). När det gäller kunskap om våra kroppar och hur de fungerar är jag en riktigt glad nörd 😉. Med KST assisterar jag kroppen till att finna stillhet och korrigera sig själv till att läka.

Hur fungerar Kraniosakralterapi?

KST är en mycket mjuk och varsam behandlingsform som utvecklats ur den Osteopatiska läran. Det kraniala systemet omfattar centrala nervsystemet (CNS), cerebrospinalvätskan (CSV), hjärnhinnorna (3st), suturerna mellan skallbenen och hela vägen ner till Sacrums rörelser. Idag är KST utvecklad så att vi som terapeuter möter upp hela kroppen. Vi jobbar med ett lätt ”tryck” (5 gram) där vi lärt oss att känna microrörelserna som finns i det kraniala systemet såväl som i kroppens olika organ och vävnader.

Dessa microrörelser rör sig på ett visst sätt när kroppen är i balans och i sin originalrörelse. Vi kan känna den i bl.a. CSV, i fascian och i olika vävnader. Rörelsen är som att hela kroppen/ materian andas. En inandning, då kroppen komprimerar (ökar ”spänningen/tension” tillfälligt) och sedan utandning expansion, när hela kroppen och systemet slappnar av.

Fascian som är en levande vävnad och består av mellan 70–80 % vätska (beroende på vilken forskning du tittar på) bär och lagrar information i kroppen. Du kan likna fascian vid ett spindelnät som finns över allt i hela kroppen. Inom KST kallas det också vätskekroppen eller energikroppen.

Blockeringar av olika slag, inre eller yttre trauman, stoppar flödet av denna vätska, vilket också innebär att flödet av information stoppas. Orsaken till en klients symtom är ofta kopplat till en inflammation i kroppen som skapas i det område där vätskan/ informationen/ energin blockerats. Symtomen dyker ofta upp i den svagaste delen eller där kroppen tidigare varit försvagad på något sätt.

Blockeringar skapar en inre ”spänning” eller ”tension”. Det kan också vara omvänt, att en inre tension skapar blockeringar. Som KST möter jag ofta upp klientens kropp med att först släppa på denna inre tension för att skapa utrymme för kroppen själv att korrigera sig tillbaka mot optimal rörelse. Resultatet är ofta att klienten direkt efter känner sig mer avslappnad och lugnare. Beroende på hur länge spänningsläget funnits i kroppen kan det ta längre eller kortare tid för klienten att känna symtomlättnad.

Fokusera på andetaget

Kroppen är fenomenal och har en fantastisk intelligens att läka sig själv om vi ger den rätt förutsättningar för det. Ibland hamnar kroppen i ett läge där det är svårt att finna detta läge och då behöver vi ge den extra stöd. Ett sätt är att stilla sig och sakta ner med hjälp av andetaget. Att välja att fokusera på att förlänga andetaget ut lite mer för varje gång du andas ut. Det hjälper det parasympatiska nervsystemet att kopplas på (lugn och ro systemet). Ett annat sätt är att andas in två kortare andetag följt av ett längre andetag ut. Så som kroppen gör efter att vi gråtit riktigt mycket. Det skapar också utrymme för kroppen att komma in i stillhet. När kroppen finner denna stillhet inom sig skapas ett öppnade av kroppen och således ett friare flöde. Detta är något du kan bjuda in din kropp till när helst du önskar. Då ger du din kropp möjlighet för självläkning.

Lymfsystemet och glymfsystemet

Som avslut vill jag även nämna lymfsystemet och glymfsystemet. Som jag skrev ovan så när vi stillar oss och skapar space inom oss så öppnar kroppen upp och det blir ett friare flöde. Flödet blir även då friare i lymfsystemet då allt hänger samman. Glymfsystemet är lymfsystemet i hjärnan och där finns massor av fascia som bland annat påverkas av våra tankar och hur vi tänker. Som i sin tur skickar informationen vidare ut i kroppen bland annat via fascian. Stillheten du skapar inom dig, eller som jag som terapeut hjälper till att skapa under en KST session, bidrar till att skapa space. Alltså stillhet är space. Och det är i space som materian (din kropp) kan omorganisera sig till dess optimala uttryck och rörelse. Just detta är något som jag själv är oerhört intresserad och fascinerad av för nu är vi inne i kvantfysikens värld.

Kom ihåg att vara kärleksfullt mot dig själv.

Med värme Anna


Önskar du prova på Kraniosakralterapi finns Anna Numell som Dipl. Terapeut i Halmstad fram till slutet av maj och varje torsdag framöver i Falkenberg på Eko-logiskt konceptcafé och vänner. Du kan boka tid via wow(at)annanumell.se

Befinner du dig i någon annan del av Sverige ger Anna även KST på distans och vill du gå till en terapeut kan du söka terapeuter i din stad via Kraniosakrala Terapeutförbundet. På sidan kan du även läsa mer om KST.


Du kan läsa fler inlägg från Anna på Annas tankar om livet och mänsklig hållbarhet
Följ Anna på facebook
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.