Ungdomsledda Aurora vill stämma staten för bristande klimatpolitik

Vad gör man om man känner att världen är på väg åt helt fel håll, lösningar finns, men de med störts makt visar ingen vilja till förändring? Jo, för att visa allvaret i situationen kan man exempelvis stämma staten. Det är vad ungdomarna bakom Auroramålet ser som det enda raka!

Ett ungdomslett nätverk

Aurora är ett ungdomslett nätverk som anser att svenska staten har brustit i sitt miljö- och klimatarbete. Enligt Barnkonventionen skall barns rätt till liv och utveckling säkras. Rådande klimatpolitik gör ungas liv och framtid extremt osäker.

Joline Lyttinen är 25 år och utbildar sig till lärare. Hon valde att engagera sig i Aurora eftersom hon vill se förändring:

-Idag skjuter vi problemet framför oss och ingen tar tag i det. Det känns som att vi skriker för döva öron, men jag hoppas att politikerna kommer att lyssna på alla som kräver en förändring, för vi är många och blir fler.

Det är lätt att förstå ungdomarnas oro när det finns klara bevis på att situationen inte tas på allvar. Bara 1 av de 16 miljömål som Riksdagen fastställde 1999, och som skulle uppnås till 2020, är genomförda. Ett enda. Att klara Klimatmålet för 2045, vilket innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, känns avlägset.

– Det vi vill se är en politik som går i linje med forskningen och där man tar klimatkrisen i beaktande i varje beslut, säger Joline.

Ungdomarna i Aurora får uppbackning av klimatforskare, psykologer, jurister, universitetsstudenter och miljöorganisationer.

Klimatförändringarnas påverkan på barn och ungdomar

Klimatförändringarnas påverkan är redan tydlig och Aurora vill nu ha kontakt med barn och ungdomar som på olika sätt drabbats.

-Vi söker unga som vill berätta sin historia om hur de blivit påverkade av klimatförändringarna, säger Joline och ger några konkreta exempel:

-Redan idag ser vi effekter av minskad nederbörd och värmeböljor som leder till torka. På Öland och Gotland har bristen på nederbörd påverkat grundvattennivåerna. Detta har drabbat privatpersoner men framför allt påverkar torkan lantbrukare som kan få sina skördar förstörda eller svårigheter med bete till sina djur. Även samernas förutsättning att bedriva rennäring påverkas allvarligt av klimatförändringarna. Ett varmare klimat ökar också infektionsrisken och vissa sjukdomsförlopp förvärras. Likaså ser vi att havsnivåhöjningarna påverkar oss, vilket exempelvis lett till att Vellinge kommun i Skåne planerar för bygge av skyddsvallar mot en stigande havsnivå.

Tidigare klimaträttsfall

Auroramålet är inte först i sitt slag utan ungdomarna har hämtat inspiration från flera tidigare framgångsrika rättsliga processer, inte minst Urgenda-målet i Nederländerna. Där fastslog Högsta domstolen 2019 att Nederländerna brutit mot grundläggande mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, och beordrade staten att sänka landets utsläpp med minst 25% till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer.

-Detta beslut resulterade i stora förbättringar, säger Joline och menar att krav, regler och tydliga riktlinjer möjliggör förändring.

Inspirerande är även fallet där fyra franska miljöorganisationer stämde franska staten för passiv klimatpolitik, och vann. Målet som kallats ”The Case of the century” har fått enorm uppmärksamhet. 2,3 miljoner franska medborgare stöttade organisationerna genom att underteckna en namninsamling. Det finns över 1500 prövade fall där stater stämts för bristande klimatpolitik och Joline och de andra engagerade i Auroramålet ser det som en värdefull källa till lärdom:

– Alla mål är uppbyggda på olika sätt eftersom det är olika länder med olika lagstiftning och förutsättningar, men vi för alla samma kamp med samma målsättning.

Klimatkämparna i Aurora vill ha kommit så långt som möjligt i processen att stämma svenska staten innan Sveriges riksdagsval nästa år. 

– Vi vill sätta press på politikerna och skapa opinion inför valet 2022 då klimatfrågan ska stå i fokus, det är vår vision, säger Joline.

Själv har hon varit bekymrad över klimatfrågorna sedan hon var runt nio år:

-Det är en oro kring hur vår värld kommer att se ut, om jag vågar skaffa familj och var jag ska bo, som följt mig sedan jag var liten.

Klimatfrågorna borde inte vara våra ungdomars bekymmer men den ökande klimatångesten bland barn talar sitt tydliga språk. Folkhälsomyndigheten publicerade i februari 2021 en miljöhälsorapport om barns miljörelaterade hälsa. Rapporten visar bland annat att var femte tolvåring väldigt ofta eller ofta upplever oro för klimatförändringen.

Joline och de andra i Aurora hoppas att fler ska sluta upp, följa deras arbete, stötta och engagera sig:

-På vår hemsida kan man läsa mer, anmäla sitt intresse och även skriva ut affischer för att till exempel sätta upp på sin skola. Här kan man också lämna ett bidrag via Swish. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter och TikTok. Vi blir glada för ett meddelande på mejl, DM eller PM! Framför allt får ni gärna sprida kunskap om Auroramålet till vänner och familj!

Fakta om Aurora

Auroramålet drivs främst av ungdomar mellan 15-25 år men alla är välkomna att stötta.

Det började med att Bo Thoren läste en artikel i DN hösten 2020 där Jonas Ebbesson hade skrivit att det vore möjligt att driva en klimatprocess i Sverige precis som i andra länder. I samband med det skrevs även ett reportage om vikten av att forma rättspraxis för barnkonventionen som blev lag i Sverige januari 2020. Det var på så vis som Bo började fundera över om det var möjligt med en klimatprocess mot staten grundad i barnkonventionen. Han kontaktade Jonas Ebbeson, Pernilla Leviner, Stellan Gärde och Ell Jarl för diskussion. Engagemanget kring projektet växte och fler ungdomar och många juriststudenter anslöt sig. Sedan dess har medlemstalet fortsatt att öka.

Flera klimatforskare, psykologer, jurister, universitetsstudenter och miljöorganisationer står idag bakom Auroramålet.

Namnet Aurora bottnar i tre olika metaforer. Dels är Aurora ett sådant kraftfullt fenomen som norrsken. Dels är det en fjärilsart, vilket symboliserar fjärilseffekt – teorin om att en fjäril, bara genom sina vingslag, kan påverka vindströmmar flera tusen mil bort. Detta är precis vad ungdomarna i Aurora vill uppnå, att med sin kamp förbättra hela grunden som samhället bygger på. Dessutom står ordet Aurora för morgonrodnad vilket symboliserar en ny dag – en nystart i vårt samhälle.

Text Linda Tengvall

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.