CSR Västsverige ger mångsidigt stöd i hållbar verksamhetsutveckling

För många är ordet hållbarhet ett luddigt begrepp och det förväntade hållbarhetsarbetet kan upplevas stressande. Det kan vara svårt att förstå vad ett hållbarhetsarbete egentligen innebär, på vilket vis det kommer att gynna det egna företaget eller arbetsplatsen och i vilken ände man ska börja. Det var med dessa frågor i fokus som CSR Västsverige bildades 2008. Genom att ge företag och verksamheter ökad kunskap, möjlighet till nätverkande, inspiration och metoder vill de bidra till den omställning samhället behöver. Verksamhetschef Johanna Stakeberg känner väl till de utmaningar ett företag i förändring kan stå inför. Att ställa om till en hållbar verksamhet har sina utmaningar och kan ibland vara svårt att göra på egen hand.

Värdefull erfarenhet av samarbete med CSR Västsverige

Innan sin anställning på CSR Västsverige blev Johanna Stakeberg, 2006, erbjuden den nya tjänsten som hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Halland. Med uppgiften kom ingen upptrampad stig att följa, inga klara riktlinjer eller specifika mål, vilket gjorde det till en ordentlig utmaning. Det fanns däremot en stark vision från företagets dåvarande VD om att bidra till ”ett tryggt Halland att leva och bo i” genom en rad samhällsnyttiga insatser och samarbeten med bland annat näringslivet vilket skulle förebygga brott, skador och olyckor för att främja hälsa och miljö. Detta skulle leda till ökad trygghet bland hallänningarna och samtidigt göra länet till en attraktiv plats att flytta till. Dessutom skulle hållbarhetsarbetet i längden bespara försäkringsbolaget och dess kunder stora summor pengar på uteblivna skador, brott och olyckor.

Johanna utvecklade ett eget arbetssätt och upptäckte att det var tufft och ganska ensamt att vara banbrytande. Hon kände sig stundtals som en udda fågel på sin arbetsplats men fortsatte att jobba för att integrera hållbarhetsperspektiven i hela organisationen. Under arbetets gång upptäckte Johanna CSR Västsverige och inledde ett samarbete:

– Det var värdefullt att få dela erfarenheter med människor som var både kunniga, insatta och intresserade av hållbarhetsperspektiven och dessutom begrep komplexiteten i den situation man befinner sig i som hållbarhetsansvarig i en organisation. Det var utvecklande att höra hur andra hade gjort och medlemskapet utgjorde ett bra stöd för mitt fortsatta arbete.

CSR Västsverige visade sig även kunna erbjuda Johanna metoder för strategiskt processarbete och verktyg för att göra analyser av nuläget och önskat läge, inklusive handlingsplaner och målsättningar, vilket tydliggjorde arbetet.

Hållbarhetsarbetet på Länsförsäkringar Halland blev en succé. En del av arbetet, som även var en del av ett forskningsprojekt, följdes noga och statistiken visade efter en tid att insatser besparat hallänningarna mångmiljonbelopp i form av inbrott som inte skett, cyklar som inte stulits, lador som inte brunnit ned och sist men inte minst har både djur- och människoliv räddats. Ett av projekten utsågs till Sveriges bästa brottsförebyggande projekt och tilldelades ett andra pris av den brottsförebyggande europeiska organisationen EUCPN (European Crime Prevention Network).  

Johanna Stakeberg är verksamhetschef på CSR Västsverige och vill driva hållbarhet- och omställningsfrågorna framåt.

Medlemmarnas behov formar verksamheten

Efter elva år på Länsförsäkringar Halland blev Johanna erbjuden tjänsten som verksamhetschef på CSR Västsverige. Hon såg sin chans att skapa förutsättningar för fler verksamheter att utvecklas inom hållbarhet. Från att ha arbetat med ett företag fick hon nu möjlighet att hjälpa och stötta över 300 verksamheter.

-Jag vill driva hållbarhet- och omställningsfrågorna framåt. Det är en naturlig del i mitt sätt att vara och leva. Jag vill arbeta med de utmaningar samhället står inför för att tydliggöra hur vi behöver ändra vårt sätt att leva. Vi ska inte behöva sänka levnadsstandarden eller sluta tjäna pengar, vi måste bara hitta smartare sätt att leva ett gott liv, utan att det blir på bekostnad av planeten, miljön eller människors lika värde.

CSR Västsverige är en ideell, icke vinstdrivande förening som finansieras av Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med de egna medlemmarna.

För Johanna och hennes kollegor är högsta prioritet att ge medlemmarna kunskap som är möjlig att omsätta i praktiken.

-Våra medlemmar är våra uppdragsgivare, och deras behov formar vår verksamhet, säger Johanna.

CSR Västsverige erbjuder sina medlemmar ökad hållbarhetskunskap genom seminarier, kurser, fokusgrupper, och workshops som skapar möjligheter till samtal och erfarenhetsutbyten.

-Ett av våra motton är att dela för att lära. Vi skapar förutsättningar för våra medlemmar att stödja, inspirera och ibland även utbilda varandra. Våra medlemmar är allt från nyfikna företagare till erfarna hållbarhetsengagerade inom alla olika branscher. Denna bredd gynnar ett rikt utbyte av kunskap och erfarenhet, förklarar Johanna.

CSR Västsverige ser sig själva som den förlängda hållbarhetsavdelningen som så många saknar. Som medlem får man förutom kunskap, metoder och verktyg, även omvärldsbevakning, rapporter, tips och råd med utgångspunkt i aktuell forskning på hållbarhetsområdet.

Hitta ditt eget hållbarhetsarbete

Genom att skapa större förståelse kring hållbarhet avdramatiseras begreppet som för många kan kännas ogripbart och ibland flummigt.

-Vi möter ofta företag som förstår att de behöver göra en omställning, men de vet inte var de ska börja. CSR Västsverige ställer frågorna så att företagen själva hittar svaren. En viktig del i utvecklingen är att själv förstå och finna sin ambitionsnivå, förklarar Johanna.

CSR Västsverige har alltså inte en konsultande roll. Deras uppgift är inte att tala om vad som ska göras utan de finns till som stöd och hjälp på det sätt varje enskild medlem önskar. Johanna förklarar: 

– Hos oss kan du hitta beprövade metoder och verktyg, men du kan också söka egna vägar, med oss eller andra medlemmar som bollplank. Hållbart kan betyda så mycket och skilja sig åt mellan olika verksamheter och därför arbetar vi mycket med att skapa möjligheter för medlemmarna att hitta sitt eget hållbarhetsarbete.

Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand

När Johanna började arbeta med hållbarhet pratade man ofta om hållbarhet i termer av kostnader, men idag pratas det i stället om investeringar. Johanna är övertygad om att affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Det finns många bevis på det.

-Vi pratar inte välgörenhet, utan en drivkraft är också att tjäna pengar – på ett hållbart och schysst sätt. Oavsett vilken bransch vi befinner oss i har vi ett behov av att känna ”what´s in it for us”, att hitta relevansen. Vad får jag och min verksamhet ut av hållbarhetsarbetet?

Johanna menar att det kan löna sig mångdubbelt att engagera sig i sitt hållbarhetsarbete och hitta kopplingen till kärnverksamheten:

-Ett relevant hållbarhetsarbete innebär att man tar ansvar för och minimerar sin verksamhets negativa påverkan på människa, miljö och samhälle samt maximerar sin positiva påverkan inom samma områden. Ofta handlar det om att jobba smartare med de resurser man har, hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem, förebygga problem och skapa nya möjligheter.

CSR Västsveriges vision är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen och Johanna är stolt över organisationens arbete:

-CSR Västsverige erbjuder både den grundläggande kunskap som möjliggör beteendeförändringar och ämnesfördjupningar som driver verksamheters hållbarhetsarbete framåt, inte så att någon talar om för dig hur du ska göra utan för att du själv förstår det utmed vägens gång.

OM CSR VÄSTSVERIGE

CSR Västsverige är ett hållbarhetsnätverk med närmare 300 medlemmar, inom privat, offentlig och idéburen sektor, samt akademi. Stora som små välkomnas.

Här erbjuds kurser, seminarier, workshops och fokusgrupper.

Som medlem får du även tillgång till nätverksträffar, konferenser, hållbarhetsutbildningar, medlemsmöten, LinkedIn medlemsgrupp och en digital utbildningsplattform för all din personal.

Läs mer om CSR Västsverige på www.csrvastsverige.se

Du hittar dem också på Facebook och LinkedIn.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.