En ärlig bro mellan företag och konsument, win win win win!

Att göra klimatsmarta val kräver av dig som konsument både tid och stort engagemang. I affärer och webbutiker vimlar det av snarlika produkter och en mängd olika märkningar. Många av dem är gröna till färgen, en del med förhoppning om att kanske lyckas misstas för miljövänliga alternativ. Ofta har vi ingen aning om vad märkningarna står för och det är ett heltidsjobb att leta fram information inför varje litet köp.

Märkningarna kan också vagga oss in i falsk trygghet, så som vi blev medvetna om i skandalen med krav-slakterierna för en tid sedan. En märkning säger egentligen ingenting om ett företags grundvärderingar och intresse av att fortsätta förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete.  

Daggs policy är att inte uppmuntra till onödig konsumtion men vi vill kunna ge dig bra råd den dag du verkligen behöver konsumera. I vår satsning med Fint Företagande hoppas vi kunna ge dig större kunskap som underlättar dina beslut.

Det är lätt att gå vilse i djungeln av miljömärkningar. Tyvärr finns det också ännu fler snarlika loggor som inte har något med miljöcertifiering att göra.

Når ditt företag eller verksamhet ut med ert hållbarhetsengagemang?

Vi träffar många företag och verksamheter som har ett underbart hållbarhetsengagemang, men som inte lyckas förmedla det vidare ut till konsument eller kund. Ibland inse inte företaget själva att de ligger i framkant eftersom hållbarhetsarbetet är så djupt rotat i deras värdegrund. Ofta finns inte de ekonomiska medlen hos mindre företag att miljöklassa varje liten produkt. Märkningen får utebli och deras hållbarhetsengagemang rullar på i det tysta. Andra företag kanske har så fullt upp med utveckling och produktion att de glömmer att informera konsumenterna om sina framsteg. Och lika synd är det att exempelvis verksamheter som engagerar sig i social hållbarhet inte når ut till allmänheten. 

En ärlig länk mellan konsument och företag!

Här ser vi att Dagg kan fungera som en ärlig länk mellan konsument och företag. Genom att djupdyka i hållbara företag och organisationers verksamhet, ställa de rätta frågorna som får företaget/organisationen att fundera över sin passion och vision, och verkligen utforska företagets intentioner kan vi ge dig som konsument eller kund en värdefull inblick. Litar du på att företaget har de rätta värderingarna, vet du också att produkten är bra.  

En bank av hållbara företag och verksamheter

I mars 2021 drar vi igång våra samarbeten för att skapa en bank med hållbara företag! Under fliken Fint Företagande kommer du kunna läsa personliga artiklar där hållbara företag, organisationer och verksamheter får komma till tals och berätta om sin passion, vision och hållbarhetsengagemang. Alla företag är noga utvalda av Dagg. Vi kommer bara att skriva om företag vars företagsidé eller arbete är i linje med Daggs värderingar.

I artiklarna kommer vi att koppla alla verksamheters arbete till ett eller flera av de 17 globala målen som FN-ländernas ledare sammanställt i Agenda 2030. Genom att göra det kan vi öka medvetandet och kunskapen om de globala målen och visa hur de kan användas som drivkraft.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Mer kunskap åt alla

Daggs artiklar ska inte bara lyfta fram företaget eller organisationen utan även sprida kunskap och ge dig som konsument ny inblick i problematik och utveckling i respektive bransch. Vi tror nämligen att mer kunskap är en av lösningarna till omställning. När vi förstår varför vi ska göra annorlunda är det lättare att hitta motivationen att bryta gamla vanor.

Ju mer kunskap vi får ju snabbare kan omställningen ske.

Artiklarna ska också fungera som inspiration till andra företag och organisationer som vill förändra sin verksamhet. I hållbarhetsfrågan är det inte läge att vara konkurrenter utan istället hjälpa varandra framåt. Det är också en chans för företag och organisationer att hitta samarbetspartners med samma värderingar.

Inspirerande reportage – gratis för alla att läsa

Sist men inte minst kommer dessa företagssamarbeten möjliggöra fortsatt leverans av inspirerande reportage i Dagg. Reportage som är gratis för dig att läsa! Alla med fokus på hållbar livsstil. Vi kommer att även framöver publicera artiklar om hem och trädgård, resor, god hälsosam mat och dryck och hållbar utveckling i Sverige och världen.

Vår bank av artikel om hållbara och pålitliga företag och organisationer, kommer självklart också vara gratis för dig att ta del av!

Win, win, win, win

Vi tycker det här är ett fantastiskt upplägg. Superbra för hållbara företag och verksamheter som får möjlighet att synliggöra sitt hållbarhetsengagemang och öka sitt förtroende hos konsument, det ger dig som läsare kunskap som underlättar beslut när du vill konsumera klimatsmart, det skänker inspiration till andra företag som vill utvecklas och samtidigt möjliggör det fortsatt bra innehåll i Dagg. Alltså win, win, win, win!  Vi är så otroligt glada och peppade att dra igång denna nya del av Daggs arbete för att bidra till snabbare omställning!


Driver du ett hållbart företag, verksamhet eller organisation och är intresserad av att visa upp ert arbete i Dagg, får du gärna kontakta oss!


No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.