Känna och tala din sanning

Varmt välkommen vackra medmänniska. I dagens text önskar jag att tillsammans med dig utforska – din sanning. Ja, eller hur du tar reda på vad som är sant för just dig. Vikten av att veta sin egen sanning, känna den, stå upp för den och autentiskt kunna tala till den i alla situationer och med alla medmänniskor vi möter i livet.

Vet du hur din sanning känns? Det kanske kan upplevas som en konstig fråga, men om du tar dig tid att sätta dig ner en stund och verkligen känner efter… hur känns den? Hur känns det när du talar din sanning och när det som kommer över dina läppar är det ditt innersta är helt i linje med?

Ett barns autentiska uttryck

När vi är små barn är vårt autentiska uttryck ofta helt i linje med den vackra inre essens som är vi. Vi uttrycker det som är i stunden, vi är glada och nöjda eller gråter när vi behöver ett bidrag från vuxenvärlden. Det är så vi kommunicerar när vi är små. Det som finns i stunden får ett äkta uttryck där och då, och vi bemöts oftast med att en vuxen ger oss det vi behöver.

När vi växer upp och blir större är vårt autentiska uttryck inte alltid lika ”välkommet”. Vi kanske får gråta en stund men sedan är det bra, de vuxna tröstar eller tycker att ”nu räcker det”. Eller om du är glad och uttrycker din glädje så kanske du gör det för högt och/eller för länge. Vad innebär det då för det lilla barnet? Vad innebar det för dig?

Det som händer är att delar av det genuina autentiska uttrycket som är du, börjar komprimeras och dimmas. Vi börjar anpassa oss för att ”passa in”. För vad är vår önskan som barn? Jo, det är att få vara med, vara en del av gemenskapen. Som små hänger hela vår överlevnad på att få vara med. Så för att säkra platsen i gruppen (din familj) börjar du som liten att anpassa dig. Anpassa dig efter det som de vuxna säger är ”rätt” sätt att vara på. Vilka beteende som är ”ok” och ”inte ok”, är något ett barn snabbt ”läser av”.  

Sakta men säkert så anpassar vi bort delar av det som är vi, vårt autentiska jag och vårt autentiska uttryck, för att passa in i gruppen, bli omtyckta och få vara med. Detta gäller även det vi uttrycker i ord. Omedvetet gör vi en avvägning om det som finns inom oss kommer att vara ok att dela med sig av. Om vi misstänker att de inte kommer att vara det, ”håller” vi den sanningen för oss själva.

Vad innebär detta då? Ofta leder det till att vi kompromissar med det som är sant för oss. Vi väljer att inte vara eller tala vår sanning, och tappar då kontakten med vår innersta sanning. Vi förlorar förmågan att uttrycka det som är sant för oss av rädsla för ”vad andra skall tycka och tänka”.

Vägen till din sanning

Så om vi tappat det, hur gör vi för att åter finna det och börja uttrycka det? Hur det ser ut just för dig är inget jag kan svara på, din väg till att hitta just DIN SANNING är helt unik.

Det jag kan göra är att inspirera genom mina erfarenheter. För mig har denna resa varit, och är, en process så kom ihåg att vara kärleksfull mot dig själv på vägen.

Jag började bli medveten om att jag inte vara i min sanning eller inte tala till den när jag upplevde ett ”inre skav”. Något kändes inte fullt ut sant i mig. Skavet blev mer och mer tydligt för att till slut göra riktigt ont när jag valde att inte tala till det som kändes sant inom mig.

Det jag upplevde i kroppen var hur axlarna kunde åka upp, käkarna blev mer spända och andningen flyttade högre upp i bröstet. Så jag valde att börja utforska detta inom mig i olika situationer.

Jag upptäckte tidigt att jag inte kände mig ”trygg” att tala min sanning i alla situationer och med alla. Jag kände inte att jag kunde vara mig själv utan var rädd att bli dömd om jag var det. Så jag valde att dela min sanning mer och mer med de medmänniskor i min omgivning som jag kände mig trygg med. Till en början kunde jag uppleva att en del av mig ville ”hävda” min sanning till andra. Jag har i efterhand förstått att jag hade tryckt undan min sanning så länge, att när den väl fick komma till uttryck, kom den ut med en enorm kraft.

Det jag upplevde var att jag blev bemött med mer respekt och kärlek när jag var i linje med det som var sant för mig. När jag var i linje med vad jag kände, tänkte och sa. Det skapade en ny trygghet inom mig som gjorde att jag kunde utforska det även i situationer där jag tidigare inte upplevt mig som trygg.

Det naturliga sättet att vara

Med övning, nya upplevelser, nya cellminnen, insikter och medvetenhet så landade min sanning djupare och djupare. Jag upplevde att jag stod stadigt i min sanning och kunde tala till den oavsett med vem eller i vilken situation.

Idag är upplevelsen att mitt sanna uttryck kommer av sig själv och är det mest naturliga sättet för mig att vara.

Det jag önskar för alla mina medmänniskor är att utforska det som är sant för dig. Hur ser den sanningen ut när du skalar av det du lärt dig av andra? Hur känns det i dig när du är i din sanning och talar till den?

För mig skapar det en underbar känsla av frihet, autenticitet och känsla av transparens.

Jag önskar dig ett magiskt utforskande och som jag skrev tidigare, kom ihåg att vara kärleksfull mot dig själv.

Med innerlig värme Anna 

Följ Anna på facebook

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.