Hallifornia – en mångbottnad mötesplats

Den 19:e juli lever Varberg återigen upp. Runt fästningen samlas tio-tusentals människor för att under tre dagar inspireras och ha kul. Man kan välja att se det som en festival, men är man intresserad av en annan botten kan man även se att här spränger man gränser, presenterar nytänk, jobbar med samhällsfrågor och involverar och engagerar olika subkulturer för att utbyta värdefull kunskap och erfarenhet.

Foto: Phil Watt

Hallifornia växte fram ur det EU-finansierade projektet Coastal Culture, ett event som arrangerades i Varberg under 2011 och 2012. Där var Erik Ruth projektledare, men efter att projektet slutförts och finansieringens upphört beslutade han att driva idén vidare i egen regi under namnet Hallifornia.

– Hallifornia är skapat utifrån en passion och en vilja att skapa tillsammans med andra. En önskan om att överbrygga gränser mellan kultur, sport och näringsliv. Många strukturer i samhället upplevs begränsande, men vi vill visa att man kan kombinera olika värden till en helhet, säger Erik och förklarar även tanken bakom namnet Hallifornia:

-Det växte fram ur inspiration från Kalifornien och deras multikulturella livsstil, med stark tradition av både surf, skate och musikkultur. Det finns ju faktiskt även vissa likheter rent geografiskt mellan Kalifornien och Halland.

Skate, Action sports. Foto: Hallifornia.

 

Det har idag blivit en plats att lära känna nya människor med likanande intressen. En kultur som omfattar vatten-, street- och actionsporter, dans, yoga, musik, performance och konst.

Foto: Carolina Ehn

Med en Magisterexamen i filosofi i bagaget har Erik klara idéer om vad Hallifornia innebär på det abstrakta planet så väl som i praktiken och förklarar:

-Hallifornia är en socioekonomisk plattform. Här sker värdeutbyten, både ekonomiska och sociala. Vi vill hitta bra samarbeten som balanserar de ekonomiska, sociala och ekologiska värdena. Vi ser ofta att detta ger ringar på vattnet utan att vi styr. Människor hittar varandra och inleder nya samarbeten. För många kan det ge helt nya perspektiv på livet och skapa nya vägar.

Festivalen är gratis för besökaren och finansieringen är varje år en stor utmaning.

-På ett sätt önskar vi att allt skulle kunna vara gratis för alla men vi har inte de förutsättningarna. Festivalen finansieras till viss av att besökarna betalar för att delta genom festivalpass, aktivitetspass och nöjespass. Själva inträdet till festivalen är emellertid gratis. Vi har företagskunder, olika utvecklingsprojekt och vi har också en stor del volontärarbete. Men arbetet och processerna är komplexa, så det krävs kvalificerad personal, säger Erik.

Wake, Action sports. Foto: Hallifornia

När Erik för tre år sedan blev kär i Patricia Apelgren dröjde det inte länge förrän även Patricia var involverad i arbetet med Hallifornia. Hon kom från yogans värld, och hade något helt nytt att tillföra.

-Hallifornia var från början mest inriktad på olika actionsporter. Patricia förde detta samman med yogan som är en egen subkultur och utvecklade Hallispirit, berättar Erik och beskriver det som att Hallifornia består av olika subkulturer som harmoniserar i en metakultur.

Hallispirit. Foto: Phil Watt

Patricia än nu en del av navet som driver Hallifornia och hon brinner extra mycket för miljö- och samhällsfrågor.

-För oss är hållbarhetsfrågorna, inom miljö, socialt och ekonomiskt, viktiga. Vi vill även väcka dessa frågor hos aktörerna och skapa medvetenhet. Det går som en röd tråd genom festivalen, förklarar Patricia.

Att skapa kvinnliga förebilder i de annars ganska mansdominerade actionsporterna har varit en viktig del. Förra året fanns förebilder från kvinnliga action sports-nätverk på plats.

-Vi strävar efter att även tjejer ska våga komma på vårt sportscamp som hålls dagarna innan festivalen. Här får ungdomarna under tre dagar prova på en mängd olika sporter, berättar Patricia.

Kvinnliga förebilder. Foto: Hallifornia.

Arbetet kring festivalen har också involverat integreringsprojekt där man strävat efter att hitta sammanhang för nyanlända att skapa kontakter och känna gemenskap genom att ingå i arbetsgrupper.

-Welcome to Hallifornia, som projektet kallas, har i flera fall lett till fina relationer och samarbeten som fortsatt även efter festivalen, förklarar Patricia.

Temat för årets festival är innovation och Hallifornia presenterar ett helt nytt koncept, Silicon Halli. Som en del av EU-projektet InnoQuarter ingår Hallifornia och Region Halland som svenska partners.

-Rent konkret innebär det att hållbara idéer med potential integreras i festivalen för att deltagarna ska få feedback från festivalbesökarna. Ett vanligt problem är annars att när en ny produkt eller tjänst väl kommer ut på marknaden visar det sig att det inte finns någon efterfrågan, förklarar Erik.

Foto: Philip Jungegren.

Hallifornia är en härligt gränsöverskridande och tillåtande organisation som inte tummar på hållbarhetsarbetet och existerar för att engagera och förena. Detta har tagit sig uttryck i form av en festival, med utrymme att utvecklas.

-Festivalen utvecklas från år till år. Vi vill inte vara fast i vår egen föreställning utan låter det skapas tillsammans med andra. Vi alla tillsammans avgör vilket uttryck det ska ta. Det har blivit en fantastisk manifestation av en kulturell utveckling, säger Erik stolt.

Se filmen nedan för att få en känsla av Hallifornia och läs mer om vad som händer under festivalen 2018 på www.hallifornia.se
Facebook      Instagram @hallifornia

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.