Nyanställd som Stadsbrukare

Livet, vilken resa det är!

I måndags påbörjade jag en ny anställning som Stadsbrukare på Fastighetskontoret hos Göteborg Stad. Det är en titel som inte funnits förrän nu, ett oskrivet blad att ta sig an. Mäktigt.

Göteborg Stad äger ca 3000 ha mark, varav en stor del är jordbruksmark. På en av de gårdar som staden äger och förvaltar har jag nu fått huvudansvaret för att planera och drifta en odling. Jag ska bygga upp en modellgård för att visa hur en kommersiell småskalig grönsaksodling kan fungera. På ca 2500 m2, i en gammal paddock på Angereds Gård, ska jag anlägga ett regenerativt småbruk som både producerar grönsaker och fungerar som ett kunskapsnav. Wow.

Om sex månader kommer den här paddocken vara fylld av odlingsbäddar, tunnelväxthus, grönsaker mm. 
Odlingarna handlar om att bygga upp ekosystem i balans, att skapa ett meningsfullt arbete, att producera mat nära konsumenten, att öka regionens matsuveränitet, att skapa en kolsänka, att i tid och rum visa på en livskraftig affärsmodell, att tänka landskap som produktionsenhet, att bygga upp data och statistik kring odlingar mm.
Jag tycker det känns extra bra att det inte handlar om mig som person, jag ska inte göra något coolt och viktigt och få folk att haka på för att jag är Klara. Nej, jag är en kugge som hamnar i rätt läge och nu kan fortsätta vara med och driva utvecklingen av regenerativt jordbruk framåt. Jag får tänka, analysera, planera, genomföra och genom utbildningar dela med mig av platsen och processen, tillsammans med andra.
Projektet har initial finansiering för tre år och möjliggörs genom projektpengar sökta via ett EU-program som heter Climate-Kic. Tillsammans med Trento i Italien och Birmingham i Storbritannien ska Göteborgs Stad testa och utvärdera olika modeller för bl a multifunktionella peri-urbana landskap.

Så, nytt år, nytt jobb, nya möjligheter! Jag hoppas fortsätta skriva här på Dagg om detta projekt, hur vi tar oss an platsen och allt som skall göras under det kommande odlingsåret. När vi är igång är ni välkomna på besök!

Klara

Den här paddocken ska förvandlas det kommande odlingsåret. In mest fasta bäddar, tunnelväxthus, bevattning och rad efter rad av grönsaker.
Foto över Angereds Gård från hitta.se
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.