Loza Foundation – för minskad fattigdom i Europa

Fattigdom är ett komplext ämne. Det är en kamp för de som befinner sig i den och ofta obekvämt att prata om för de som har möjlighet att motverka den.

Att avskaffa fattigdom har placerats som mål nummer ett bland de sjutton Globala mål som FN formulerat i Agenda 2030. Avskaffning av fattigdom är alltså något vi gemensamt och globalt ska jobba för att uppnå till år 2030 för att vår planet ska hålla för framtiden och kommande generationer.

Fattigdom omfattar långt mycket mer än bara bris på pengar. Det innebär bland annat också brist på hälsa, utbildning och egenmakt.

MÅL 1:

Avskaffa fattigdom i alla dess former.

Sabina Grubbesson grundade 2017 organisationen Loza Foundation. Dessförinnan hade hon under närmare 20 års tid arbetat som produktutvecklare och designer, med sin bas i Varberg. Åtta år som anställd och därpå tio år i egen regi. Hon ritade produkter för olika svenska företag, många av dem med produktion i Asien. När Sabinas intresse för hållbarhetsfrågor växte sig allt större, började tanken på att hon inte hade någon kontroll över hur produktionen gick till på andra sidan jorden, eller vilka villkor arbetarna jobbade under och vilka avtryck produktionen gjorde på miljön, skava allt mer. Till slut blev det ohållbart och Sabina tog beslutet att helhjärtat arbeta för hållbar utveckling. I samma veva upprättade FN de Globala målen och Agenda 2030, vilket bekräftade Sabinas känsla av att utvecklingen kräver en förändring. Hon började titta på hur just hon kunde hjälpa till:

– Jag ville förstå hur fattigdomen i Europa såg ut och bestämde mig för att resa till Nordmakedoninen, landet som min pappa lämnade som femtonåring på grund av fattigdom.

I Nordmakedonien blev Sabina vittne till omänskliga levnadsförhållanden. Hon besökte rörelsehindrade personer som gömts undan på institutioner och blivit hjälplösa offer för vanvård och försummelse och hon mötte familjer i extrem fattigdom som levde på svältgränsen, i skydd av kartonghus.

– Det var omöjligt att blunda och glömma. Jag valde istället att agera. Resultatet blev Loza Foundation Insamlingsstiftelse som fokuserar på att hjälpa de mest utsatta och försvarslösa i Europas fattigaste länderna. Människor i extrem fattigdom.

Sabina Grubbesson är grundaren till Loza Foundation och jobbar för att minska extrem fattigdom i Europas fattigaste länder.

Vad menas med extrem fattigdom?

Extrem fattigdom innebär att man har mindre än 1,25 US-dollar per person och dag att leva på. Det motsvarar idag ca 10 kr. Det ska täcka allt från mat, kläder, skor, bostad och värme till hygienartiklar, medicin, tandvård och så vidare. Det är inte något tillfälligt tillstånd utan sträcker sig över tid.

Någon här i Sverige kanske spontant tänker, varför tar de inte bara ett jobb?  För oss som har allt det basala kan det låta enkelt men om du börjar från noll är det svårt.

– Jag insåg problematiken när jag pratade med en man som levde med sin familj i ett kartonghus. Mannen samlade plast som han sålde för att varje dag tjäna några kronor till mat. Om mannen skulle ta ett heltidsjobb skulle han och hans familj svälta ihjäl eftersom han inte skulle ha några pengar till mat under den första månaden i väntan på lön, berättar Sabina och fortsätter:

– Dessutom, har man ingen bostad har man ingen adress och står alltså utanför systemet. Har man inte gått i skolan och inte kan läsa kan man inte skriva en ansökan och utan kläder och skor och med dålig hygien kan man inte gå till ett jobb. Det är svårt att med 10 kronor om dagen vända den onda spiralen.  

Familjerna i Shutka distriktet i Skopje i Nordmakedonien bygger sina hus av material från soptippen intill. Golvet består av lastpallar, ett lager frigolit om de hittar det och några mattor. Väggarna består av kartong och diverse materialbitar de kan komma över. Sabina hälsar på hos en fyrbarnsfamilj utan varken kök, toalett eller uppvärmningsmöjligheter, för att se hur Loza Foundation ska kunna hjälpa dem ut ur den extrema fattigdomen.
Området jämte bron i staden Shutka har fått stå orört i ca 10 år men nu har kommunen meddelat att området ska rivas och familjerna får bygga upp en ny tillvaro någon annanstans. Här bor förnärvarande 23 familjer.

Projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom

– Det är en kostnad med att lyfta människor ur extrem fattigdom men det är fullt möjligt och det är det vi nu arbetar för i Nordmakedonien i projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom, berättar Sabina.

Det började med att Loza Foundation kontaktades av organisationen Dendo Vas som bad om hjälp. När pandemin bröt ut förbjöds människor i Nordmakedonien att lämna sina hus (förutom för en 20 minuters tur till affären). De fattigaste familjerna som försörjer sig på att samla plast eller metall för att sälja och kunna köpa mat, eller på annat sätt tiggde ihop till mat, fick alltså inte gå ut. Detta medförde att de fattigaste familjerna hamnade i ett svälttillstånd bara efter några dagar. Loza Foundation hjälpte till med matpaket som delades ut till de mest utsatta.

En glimt från ett bostadsområde i Shutka där familjerna tjänar sina pengar på att samla plast. Barnen, som inte går i skolan, hjälper till. En familj samlar ihop ca en stor vit megasäck med plast om dagen och får för den ca 50 kr, vilket blir ungefär 5 kr per person. Köparen är pelletsfabriken intill, som skor sig på den billiga arbetskraften. När det beslutades om utegångsförbud under pandemin förlorade familjerna direkt sin dagliga inkomst.

Efter det startade Loza Foundation tillsammans med Dendo Vas stödprojektet och mentorskapsprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom för barnfamiljer i Shutka distriktet i Skopje, ett av Europas största getto-områden. Sabina förklarar:

– Vi hjälper familjerna med det basala så som bostad, kläder och skor. Eftersom många är analfabeter hjälper vi dem med jobbansökningar och annat pappersarbete. Barnen får hjälp in i skolan, dit de är välkomna när de har kläder och skor. Familjen får under tiden de är med i programmet hjälp med mat och under vintermånaderna även ved. Stödet frisätter tid från plastsamlande och tiggande så att de kan delta i workshops där de får lära sig bland annat hushållsekonomi och att skriva ett cv.

Första familjen som fick hjälp bestod av 17-åriga Lirija och hennes blinda mamma Saadet som bodde i ett skjul. De båda var livrädda för att socialen skulle skilja dem åt, vilket hade inneburit att mamman kommit till en institution på grund av sitt handikapp, att hon var blind, och dottern troligtvis till ett barnhem eller fattighem.

– Fattigdomsprojektet ordnade ett hus åt den lilla familjen. Dottern, som inte hade några tänder kvar, fick nya tänder, kläder, skor och möjlighet att börja skolan. Hon blev inte längre mobbad för att hon var smutsig och utan tänder och självförtroendet växte. För närvarande lever de båda på mammans lilla pension men i framtiden är förhoppningen att Lirija ska kunna försörja dem båda, berättar Sabina.

Lirija och hennes blinda mamma var den första familjen som hjälpts av projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom.
Efter att Saadets föräldrar dött rasade deras hus samman och blinda Saadet och dottern Lirija flyttade in i det lilla skjulet bredvid. Loza Foundation hjälper dem nu att bygga ett nytt hus på platsen där det gamla stod, de har fått hjälp med kläder och skor och Lirija går nu i skola.

Fattigdomsprojektet har nu gått vidare och valt ut åtta familjer som får hjälp och stöd ut ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär. Familjerna har mellan 6 och 10 barn var och lever på ca 5 kr per person och dag.

Att bidra

Direkta lösningar till att skapa förändring finns, men för att genomföra projekten behövs pengar. Den största utmaning är att få människor att bidra. Sabina reflekterar:

– Jag förvånas ofta över att vi är så drivna av att alltid vinna något själva på vår handling. Jag uppmuntrar till att ge mer osjälviskt. Var sjunde person av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. Tänk om vi kan vara sex personer som hjälper den sjunde!

Sabina drar ett scenario med två olika utgångar:

– Om vi inte engagerar oss och bryter det dåliga mönstret föder en fattig familj upp 10 barn rakt in i fortsatt fattigdom, vilka i sin tur kanske föder upp 10 barn vardera i fortsatt fattigdom. Kan vi lyfta familjen ut ur fattigdom, ge föräldrarna kunskap och arbete och barnen utbildning bryter vi mönstret, barnen skaffar sig jobb och får i sin tur barn som växer upp med hälsa och trygghet och går i skolan. En stor skillnad från vad tidigare scenariot beskrev. För fattigdom ärvs och sprids i generation efter generation och breder ut sig i rekordfart.

“Var sjunde person av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. Tänk om vi kan vara sex personer som hjälper den sjunde”

Här vid bron i Shutka-distriktet i Skopje lever familjer i extrem fattigdom. Sabina hoppas kunna hjälpa många familjer genom stödprojektet Barnfamiljer i extrem fattigdom och söker finansiellt stöd från företag och privatpersoner.
Några av de tio barnen vars familj nu ingår i projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom. De levde på 5 kr per person och dag. De stöttas nu med mat, kläder och skor fram till att föräldrarna fått jobb. De har också fått en spis och några av barnen har börjat skolan.

Ingen ska lämnas utanförLeave No One Behind

Om vi ska klara de globala målen kan vi inte lämna någon utanför. ”Leave no one behind” är den grundläggande principen bakom Agenda 2030 som betyder att inga länder och inga människor får lämnas utanför i vårt hållbarhetsarbete.

För att avskaffa fattigdom och få en hållbar utveckling måste vi alla hjälpas åt och se till att de mest utsatta nås först. De rika som har mest kunskap och resurser måste helt enkelt hjälpa de fattiga. Bara när ALLA är med är det möjligt.

I väntan på att det ska dyka upp ett par vinterskor på soptippen får barnen nöja sig med sandaler i kylan.

Tänk globalt och dela med dig utifrån tacksamhet

Sabina önskar se att vi alla tar ett större ansvar att försöka förstå och sedan dela med oss. Att vi av ren tacksamhet över att vara så priviligierade vill bidra till att hjälpa andra:

– Min vision är att få människor att tänka globalt. Att i första hand fundera över var hjälpen behövs mest. Den svenska kulturen handlar mycket om att investera i forskning, men vi behöver bli medvetna om att vi också måste vidga vårt perspektiv, och bidra till hållbar utveckling på många områden.

Om vi också bidrar finansiellt till projekt där lösningen redan finns men medlen saknas får vi en direkt utveckling med resultat redan idag. Sabina förklarar:

– Tänk vilken enorm utvecklingspotential det finns bland människor som bara behöver lite stöd för att komma på fötter. Vilken kapacitet det finns i världen som bara väntar på att få en chans. Jag tror också att bland de fattiga finns en enorm kapacitet att hjälpa andra fattiga så utvecklingsgraden av att bidra till fattigdomsbekämpningen är så mycket större än vi kan överskåda.

Nya samarbeten och månadsgivare

I Nordmakedonien är det också vinter nu. Minusgrader och isande vindar. I hus av kartong bor hela familjer, hungriga med dåligt immunförsvar och det är inte ovanligt att barn och vuxna förfryser delar av kroppen och utvecklar sjukdomar som ger funktionsnedsättningar och livslångt lidande.

– Vi söker nu nya samarbeten med företag som vill bidra till en hållbar utveckling med finansiella resurser. Men vi önskar också se fler privatpersoner som vill bidra till arbetet för att minska Europas fattigdom.

Loza Foundation har som mål att få 100 personer att bidra med 100 kronor varje månad. Med det hade vi haft en fin grund att jobba utifrån.

Vi längtar efter att få med dig på tåget! Det går snabbt och enkelt att anmäla sig som månadsgivare!

I nästa artikel om Loza Foundation kommer vi att berätta om ett annat område där organisationen gör stor skillnad för extremt fattiga. Genom medial uppmärksamhet, ända upp i EU-parlamentet har Loza Foundation bidragit till stor förändring för många utsatta människor. 


MER OM LOZA FOUNDATION

Loza Foundation Insamlingsstiftelse drivs ideelt av Sabina Grubbesson i Varberg tillsammans med volontärer i Sverige och i mottagarländerna.

I styrelsen sitter fem personer med ekonomiskt och beslutsmässigt ansvar för stiftelsen. Stadgar har fastslagits kring vilka länder och vilka människor som är mottagare av Loza Foundations stöd. 

Här hittar du mer info om Loza Foundation stiftelsens stadgar

Loza Foundations projekt

  • Fattigdomsprojektet Barnfamiljer i extrem fattigdom är ett samarbete mellan Loza Foundation och den icke-statliga organisationen Dendo Vas i Shutka distriktet i Skopje, Nordmakedonien. Insatsteamet består av två socialarbetare som jobbar med projektet på plats. Målet är att utveckla programmet för fler familjer och sprida projektet till fler utsatta områden i Nordmakedonien och sedan vidare till Kosovo, Moldavien och Bosnien vilka tillhör de länder i Europa där man har sämst förutsättningar om man lever i fattigdom.
  • Loza Foundation har gjort stora insatser för de funktionshindrade som lever på institutioner i Nordmakedonien och i Bosnien. Projektet arbetar för funktionshindrades mänskliga rättigheter och drägliga levnadsförhållanden för dessa utsatta människor.
  • Loza Foundation stöttar också kvinnor i Bosnien som lever kvar i flyktinglägren genom att skänka växthus och utbildar kvinnorna till att bli självförsörjande och även odla te att sälja.
  • Nordmakedonien har under det senaste året avvecklat tidigare barnhemsinstitutioner och istället upprättat gruppboenden med en ”mamma” i varje boende. Loza Foundation stöttar barnen på barnhemmet med kläder och skor och andra personliga angelägenheter.

Följ Loza Foundation på Instagram & Facebook

Läs mer om verksamheten på www.lozafoundation.org

Text: Linda Tengvall, Foto: Loza Foundation & Linda Tengvall

Läs mer om Mål nr 1 i Agenda 2030

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.