Hjärtkoherens – en väg till inre frid

När vi tänker på vad det är som styr vår kropp, tänker de flesta på hjärnan. Kan det vara så att vi har missuppfattat detta och lärt oss fel? Hjärnan har oftast ansetts som det primära organet som styr vår kropp, men kan det vara på något annat sätt?

Hjärtintelligens

Jag är enormt fascinerad av den senaste forskningen från Heart Math Institutet i Kalifornien, som handla om vårt hjärta. Visste du exempelvis att vårt hjärta har 40 000 hjärnliknande celler som kallas neutriter? Det är dessa celler som är en av anledningarna till det vi kallar hjärtintelligens. Dessa celler skapar en direkt kommunikation från vårt hjärta till vår hjärna. Och det har visat sig att hjärtat sänder fler signaler till hjärnan än tvärtom, samt att signalerna från hjärtat har en betydande roll för hjärnans funktioner. Visst är det fascinerade?

Det har även visat sig att hjärtat har förmågan att fungera oberoende hjärnan. Att hjärtat kan tänka själv, processa information, ta egna beslut, har sitt eget minne och även en typ av egen inlärning.

Vad forskningen även visat är vikten av kvalitén på denna kommunikation och hur det påverkar vårt välmående, kroppens förmåga till läkning och återhämtning, samt hur våra olika system i kroppen jobbar optimalt tillsammans, i samklang.

Hjärtkoherens

Vårt hjärta har en viss rytm och det är det vi kan känna som en puls. Denna rytmiska hjärtfrekvens påverkas av våra emotioner och tankar. Den rytmiska hjärtfrekvensen kan även benämnas hjärtrytmmönster.

Om du till exempelvis är stressad, känner rädsla eller ilska så kommer ditt hjärtrytmmönster uttrycka sig kaotiskt (se bild nedan).

Detta är vad som kallas ett inkoherens hjärtrytmmönster. Du kanske har märkt att när du är stressad har du svårare att finna lösningar på problem, svårt att sova, svårt att fokusera och att du blir sjuk lättare. Detta sker på grund av att ditt hjärtrytmmönster påverkar hjärnans funktioner så som minne, problemlösning och kreativitet.

Denna rytmiska hjärtfrekvens påverkas av våra emotioner och tankar.

Koherent hjärtrytmmönster skapas av emotioner såsom tacksamhet, glädje, tillit, lugn, harmoni, medkänsla och kärlek. Detta visas på ditt hjärtrytmmönster i form av mjuka, jämna och stabila vågrörelser (se bild ovan). Den formen av hjärtrytmmönster skapar en bättre synk i ditt kroppssystem som i sin tur bidrar till att du kan tänka klarare, lär dig lättare, minns bättre och kan resonera och fatta bättre beslut. Hjärtkoherens bidrar också till att ditt nervsystem, blodsystem, ditt hormonella system och immunsystemet jobbar mycket effektivt tillsammans och i harmoni.

Så kvalitén på den emotionella signalen som går från hjärtat till hjärnan avgör vilken typ av biokemiska ämnen som skall släppas ut i kroppen.

Vi kan träna upp vår hjärtkoherens, här är exempel på en övning:

  • Sätt dig i en skön position (eller stå om du hellre föredrar det).
  • Slut dina ögon (detta för att stänga ute allt utanför dig, för att lättare fokusera inåt).
  • Lägg en hand över ditt hjärta (för att den del av kroppen som vi fysiskt vidrör flyttas vårt medvetande).
  • Sakta ner andetaget – fokus på att göra andetaget lite längre (det bidrar till att kroppen slappnar av – den enda gång du andas långsamt är när du är och känner dig trygg).
  • Fokusera och se om du kan skapa och fylla dig med en av följande känslor: Omtanke, tacksamhet, uppskattning och/ eller compassion (medkänsla). Gör det bästa du kan.

Stanna i denna känsla och andning i 3 minuter innan du sakta kommer tillbaka.

Det övningen bidrar med är bland annat öka kreativitet, lättare att lösa problem, komma på idéer, tillåter dig att omfamna förändringar. Den triggar också igång över 13 000 biokemiska reaktioner som exempelvis ”anti-age” hormoner, vår immunrespons, kardiovaskulär hälsa (hjärta och kärl) och ökar både din motståndskraft och återhämtningsförmåga. Allt från denna väldigt enkla övning. Och det bästa är att responsen vara upp till 6 timmar efter att du gjort övningen.

Hjärtkoherensen påverkas också av: yoga, meditation, andning, skapa, måla, naturen, umgås med djur, promenera, att äta bra och nyttig kost, umgås med härliga vänner med mera.

Det kan upplevas som: Känslor av innerlighet, förnöjsamhet, känsla av frid, sinnesfrid, lycka, glädje, tacksamhet, vördnad, ödmjukhet med mera.

Jag önskar avsluta med de vackra orden som min lärare i Kraniosakral terapi sa under min utbildning:

”Allt presenteras för hjärtat först”

– Från kinesisk medicin

Kom ihåg att alltid vara kärleksfull mot dig själv. Med värme  Anna

Källa: HeartMath Institut i Kalifornien (som forskat kring hjärtkoherens i 25 år)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.