Mänsklig hållbarhet

Så mycket jag ser fram emot att dela med mig av kunskaper, erfarenheter, tankar och inspiration kring mänsklig hållbarhet till er läsare, Anna är mitt namn.

Så vad innebär mänsklig hållbarhet kanske du undrar. Låt mig dela med mig av mina tankar.

Hållbarhet är ett begrepp som idag blir allt vanligare och vi använder det ofta i olika sammanhang som allt från återvinning, kost, olika material, framställning av olika produkter med mycket mer. Det som jag ofta ser saknas är att det inte lika ofta pratas om hållbarhet när det kommer till oss människor. Vi som skall genomföra all den hållbarhet som vi talar om i samhället.

Så det är något jag vill fokusera på i form av hur vi tar hand om oss själva, vår hälsa och vårt välmående och våra relationer. För jag har en övertygelse om att om vi skapar en inre frid i oss själva så skapar vi fred i våra relationer. Och det ger ringar på vattnet.

Mamma och barn leker i skogen vilket visar mänsklig hållbarhet.

Hälsosamma förebilder för våra barn

Hur kan vi vara hälsosamma förebilder till våra barn?

Som vuxen och förälder har du kanske märkt att det är många unga idag som inte mår så bra. Den psykiska hälsan hos många unga blir allt sämre visar allt fler rapporter. Ja, det inte bara barn och unga som inte mår bra psykiskt utan även många vuxna mår allt sämre.

Flera av de olika initiativen som man jobbar med idag för att förbättra barn och ungas hälsa är överbelastade. Mitt hopp för att möta det ökade behovet som finns, ligger hos oss vuxna som dagligen finns runt dem.

För att vara hälsosamma förebilder för våra barn behöver vi vara modiga och villiga att titta på oss själv och på våra beteenden, rutiner, känslor och vad vi har för strategier för att hantera det. Kanske tänker du nu; varför ska jag titta på mig själv när det är mitt barn jag ska stötta? För mig är det ganska enkelt och självklart när vi tittar närmare på det.

Du har säkert hört citatet ”Barn gör inte som du säger barn gör som du gör”, och om vi vuxna verkligen tar det till oss på ett djupare plan kan vi bidra med mycket. Låt mig dela med mig hur jag tänker.

Med kunskapen vi har idag utifrån forskning om hur vi härmar varandras beteende genom spegelneuroner i hjärnan och hur vårt hjärta har ett elektromagnetiskt fält runt sig som är 5000–7000 gånger starkare än hjärnans, så börjar vi förstå hur mycket vi påverkar varandra på flera plan. Forskning visar också att för att en livsstilsförändring ska underlättas och bli bestående är miljön runt oss A & O, och det är bland annat vi vuxna som är de ungas närmsta miljö.

Så om vi önskar vara hälsosamma förebilder till våra barn behöver vi se om vi har hälsosamma beteenden och förhållningsätt till oss själva och våra behov, såväl som till vår hälsa och mående. Det kräver en del mod av oss och är inte alltid så bekvämt, men finner vi modet kan vi på riktigt hjälpa våra barn på ett djupare och hållbart plan.

Harmoniska vuxna bidrar till harmoniska barn

– Anna Numell

Är du medveten om ditt beteende?

Frågor som kan vara en början för reflektion: Hur ser mina vanor ut? Hur mår jag? Hur hanterar jag mina känslor? Hur hanterar jag stress? När jag blir triggad? Hur reagerar jag i olika situationer? Projicerar jag för att slippa känna obehag? Känner jag mig lugn eller går jag in i affekt? Vad sätter igång i mig och hur beter jag mig emot mina barn vid de tillfällena?

Med insikterna från dina svar kan du börja medvetandegöra vilka beteenden som gynnar dig och dina relationer och vilka som inte gör det, och utifrån det finna sätt som gynnar och skapar harmoni i såväl dig som dina relation/er med ditt/dina barn. Relationen med dig själv är grunden för relationen med ditt barn.

Det handlar om att bli medveten om hur vi beter oss och vad vi visar våra barn och unga genom det vi gör. Och det är först när vi blir medvetna och får insikt om hur det faktisk påverkar våra barn som vi kan välja att skapa en förändring, och att göra annorlunda. Vi kan välja att vara en hälsosam förebild – den bilden de får som förebild och som de kan använda som modell för att själv ta hand om sig på bästa sätt.

Låt mig ge dig ett exempel från mitt liv. Innan jag hade skapat mig bra förutsättningar för att inte fastna i fällan med för mycket stress kunde jag tänka: ”Varför är barnen så himla jobbiga och motstridiga just idag när jag är som mest stressad?” Insikten om att det är för att de plockar upp min stress gjorde ont i hjärtat. Speciellt när jag insåg att jag kanske skällde på dem pga. av min höga stressnivå och inte för något de gjort.

Med medvetenheten om att de speglar min stress kan jag idag välja att reagera och agera annorlunda. De hjälper mig numera att se att jag är stressad när jag själv kanske inte ens är medveten om det. Idag är jag tacksam de gånger som min dotter sätter händerna i sidorna och frågar: ”Mamma, har vi bråttom eller?” Idag kan jag le och stanna upp och svara henne med att det har vi inte.

Vi är alla mänskliga och kan dras med i känslornas stormar, det viktiga är att se att detta är ett inre arbete som både tar tid och att det är en pågående process livet ut om vi väljer att fortsätta utvecklas. Våra barn och unga är goda läromästare för oss här.

Som avslutning: Lär dig sätta kärleksfulla gränser. Titta på hur väl du tar hand om dig själv och dina behov, och hur du tillfredsställer dem. Det så att du mår bra och kan möta både dig själv och dina barn på ett harmoniskt sätt.

Anna Numell

Följ Anna på facebook

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.