Rododendron visar temperaturen

Snyggt vintergrön och med ymnig blomning. Rododendron är en odlingsvärd buske som tål både hård beskärning och flytt.


En vacker ridå
Utanför vårt sovrumsfönster växer ett stort bestånd med rododendronbuskar. De är av sorten parkrododendron och cirka två meter höga och minst lika breda. Blomningen är överdådig med lilarosa, stora, sammansatta blommor som älskas av humlor.
Buskarna växer nära vägen och är väl egentligen för stora för sin plats men jag gillar ridån de skapar och därmed insynsskyddet. Dessutom trivs småfåglar i grenverket.


Blad och blom
De vanligaste förekommande rododendronsorterna behåller sina blad över vintern och blir ett vackert städsegrönt inslag i trädgården. När det blir för kallt fäller rododendronen ned sina blad så de hänger i princip lodrät och rullar i hop sig något för att avdunsta så lite som möjligt.
De stora knopparna finns redan på plats inför årets blomning i maj/juni. Ibland händer det att rododendron blommar om på sensommaren med ett mindre flor men den primära blomningen är alltid tidig.
Det sägs att om man tar bort de överblommade blomställningarna så sätter busken fler knoppar men det har jag aldrig märkt. I regel blir det ändå alltid två nya blomknoppar under ett överblommad knippe. Däremot ser busken snyggare ut om de är borta.
Lättas tas de bort precis efter blomningen med ett försiktigt tumgrepp.

Beskärning funkar fint
Om du vill beskära din rododendron passar det bra att göra det i februari till mars. I vår milda växtzon 1 i Halland går de att beskära hårt, ofta ända ned till ett par decimeter över marken. En sådan hård beskärning görs bara i nödfall om hela busken är tanig och gles och efteråt brukar det ta tid innan den visar tecken på liv. Dessutom kan blomningen utebli i flera år. Tänk på vid beskärning att alltid följa buskens runda växtsätt så att nytillväxten blir till en fint formad buske.
Rododendronens rötter växer i en sammanhållande kompakt klump som gör busken lätt att gräva upp och flytta om den inte verkar trivas på sin plats.


Hjuleberg
Väldiga exemplaren av rododendron ramar vackert in Hjuleberg gods i Abilds socken, Falkenbergs kommun. Godset är privatägt men en dag om året när det blommar som mest brukar det hållas öppet i parken för allmänheten. Då är det som att gå i en skog bland de enormt högresta buskarna.

Namnfakta
Rododendrons vetenskapliga namn Rhododendron har grekiskt ursprung och ordet dendron betyder träd. Catawbiense-Gruppen tillhör den sortens rododendron jag har och det för att de kommer från Catawabaflodens område i sydöstra USA.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.