Vikten av stillhet och vila

Märkte du innan denna tid vi just nu befinner oss i att många människor i din omgivning verkade vara extra stressade? Många saker som skulle hinnas med inom dygnets 24 timmar som jobb, göra karriär, barn, olika aktiviteter, deadlines, att-göra-listor, vara social, träna och många andra saker. Vårt samhälle snurrade på allt snabbare och vi utsattes för ett enormt informationsflöde och hög stress.

Min önskan är att bjuda in dig till att se denna tid som en välbehövlig paus, extra tid att stanna upp, varva ner och bara vara. En tid som ger oss utrymme att vara fullt närvarande i stunden. Desto mer vi har runt oss, desto snabbare livet snurrar på, desto mindre uppfattar vi och vi kommer längre ifrån oss själva, den vi är.

En stillhetsmetafor

Tänk att du har ett glas med vatten framför dig. Iaktta vattnet i glaset en liten stund. Det du kommer att se är att vattnet är alldeles stilla och du kan se klart genom. Tänk nu att du tar en skopa med sand och häller i glaset och rör sedan runt med en sked. Om du nu iakttar vattnet i glaset kommer du märka att det är alldeles grumligt av sanden som far runt i vattnet och att det är som en liten minitornado därinne.

Liknelsen ovan är precis det som händer i vårt inre när vi har fullt upp och stressar genom livet. Vårt sinne och våra tankar blir grumliga och vi har svårt att tänka klart och fatta bra beslut.
Att stanna upp och landa i stillhet är som när vattnet stillar sig igen och sanden sjunker till botten av glaset. I stillhet får tankarna möjlighet att skingras och du ser dem klarare och tydligare istället för att det är ett virrvarr av tankar. I stillheten får vi möjlighet att få distans till våra tankar och kan fatta klokare beslut som ligger i linje med det som vi innerst inne önskar i livet.
När vi är fast i stress och virrvarr av tankar så fattar vi ofta beslut utifrån kortsiktighet och ofta inte så genomtänkta beslut. Om vi gör det ofta och under lång tid för att vi lever i och under stress så kanske vi snart upptäcker att livet inte riktigt tagit den riktningen som är vår önskan.
Önskar du öka din hälsa och ditt välmående är stillhet en viktig aspekt att välja in i livet.

Hur gör man då?

Skogen och naturen är en bra plats att vistas på för att finna stillhet. Naturen stressar aldrig och ger ett lugn genom att vi bara vistas där. Många använder sig av meditation, yoga, målar, fiskar för att finna stillhet. Stillhet är en plats där du rent fysiskt saktar ner och ger utrymme för både tankar och känslor att sakta ner och stilla sig.

Fint att bära med sig är att om du är ovan vid att stilla dig och exempel meditera, så kommer det du gömt undan att surfa upp till ytan. Det kan innebära att virrvarret av tankar ökar till en början. Ge dig tid och var snäll mot dig själv och kom ihåg, vi blir alltid bättre på saker vi övar på och gör många gånger.

Om du önskar att prova meditation, men upplever att du bara kan sitta och meditera fem minuter innan det börjar krypa i kroppen, sitt endast fyra minuter. Då kommer du lämna meditationen med en skön känsla i kropp och sinne och du kommer vilja komma tillbaka och göra det igen.

I vardagen kan det innebära att du stannar upp och är närvarande när du andas några andetag, eller fokuserar tankarna och är fullt närvarande i ett möte med en medmänniska. Det viktiga är inte vad du väljer att göra, utan att du väljer kontinuerligt att stilla dig och vara medvetet närvarande.

3 saker du kan välja in för att skapa mer kontakt med stillhet

1. Andas

Stanna upp, stilla dig och blunda gärna. Genom att blunda stänger du ute yttre distraktioner från att störa dig. Fokusera på att förlänga andetaget ut lite mer än du i normala fall gör när du andas. Det bidrar till att du stimulerar det parasympatiska nervsystemet som är kopplat till lugn- och rosystemet i din kropp. Att fokusera på ditt andetag är också något du kan göra under en meditation för att stilla dina andra tankar.

2. Medveten närvaro

Under valda stunder under dagen, stanna upp och var fullt närvarande med det du gör med dina händer just i den stunden. Om du ex diskar, var fullt närvarande med det du diskar.

3. Boka in tid för dig själv

Vi har lätt att boka in mycket i våra kalendrar. Har du svårt att finna tid för stillhet så boka in den tiden i kalender innan du bokar in andra saker under en vecka och håll fast vid att ge dig den tiden för ditt välmående.

Lita inte på det jag skriver, prova själv och få din egna upplevelse.

Med värme Anna

Följ Anna på facebook

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.