Kreativ frihet på Slöingeskolans festival

Tänk om barnens skapandeprocess är mer än bara en rolig sysselsättning för stunden. Tänk om den är en viktig byggsten för att stärka och forma sin egen identitet och en grundläggande erfarenhet för att i framtiden bli en klok konsument? Tänk om kreativ frihet är en av de bästa gåvorna vi kan ge våra barn.

En solig dag i oktober fylldes Slöingeskolans skolgård med färgglada, uppfinningsrika och välarbetade kreationer.  Runt dem skuttade glada och förväntansfulla, men framför allt, stolta barn. På idrottshallens vägg deklarerades att det var festival på gång. Festivalen var finalen i Designresidenset Skapa drömmar – forma platser.

Barnkulturdesigner Emma Andersson och formgivare och konstnärlig ledaren Samir Alj Fält blev båda handplockade för att leda Designresidens Skapa drömmar – forma platser. Bakom projektet står Art Inside Out, som drivs av de halländska kommunerna tillsammans med Region Halland. Denna gång landade designresidenset i Falkenbergs kommun, närmare bestämt på Slöingeskolan.

Under tre veckor guidade Emma och Samir eleverna igenom designprocessen. Alla elever från förskoleklass till sexan var delaktiga. Vid första mötet skapade Samir och Emma en teatralisk miljö där fantasin fick fritt utlopp. I skolans idrottshall, till dämpat ljus och dov musik, fick eleverna vila på mjuka madrasser medan Samir berättade om en dröm han haft.

-Jag berättade att jag drömt en fantastisk dröm men när jag vaknade kom jag inte riktigt ihåg allt. När jag beskrev för barnen att jag mindes en liten by kunde de genom min beskrivning föreställa sig att det kunde vara Slöinge. Jag såg en äng med ett fotbollsmål, och snabbt tänkte barnen på sin egen skolgård. Eftersom jag enbart hade glimtar av drömmen, så som en glassmaskin, en åtta-kamp och en massa djur bad jag barnen om hjälp att återskapa drömmen, berättar Samir.

Barnen fick måla upp sin vision av drömmen på stora papper som sattes upp på väggen. Sedan fick de i uppgift att bygga små modeller av det de målat, indelat i olika områden. Någon klass fick bygga modeller till åttakampen, andra ett zoo osv. Vid tre tillfällen fick varje klass jobba med projektet och vid sista tillfället fick de bygga sin idé i full storlek. På plats fanns det byggmaterial och verktyg de behövde för uppgiften.

-Vi trodde att den korta tiden i kombination med omkring 180 elever skulle vara en utmaning, men det visade sig fungera utmärkt. Barnen här ville så mycket och hade ett enormt driv och skolans personal var väldigt engagerade, säger Samir.

-Det märktes snabbt att barnen på skola inte kände sig främmande för att använda verktyg, de var förvånandesvärt händiga, och med lite peppning vågade alla prova på att använda verktygen, tillägger Emma.

Allt är möjligt

I sitt arbete som barnkulturdesigner har Emma som drivkraft att uppfylla det som står i barnkonventionen, och vill därför säkerställa att barn får utforma sin egen situation och ge dem rätt att uttrycka sig. Emma såg som sin uppgift att uppmuntra barnen att ingenting är omöjligt.

-Även om en idé känns omöjlig använder jag aldrig orden ”Nej, det går inte” utan frågar barnet hur hen tror det går att lösa. Det kanske inte blir som ursprungsidén men oftast ännu bättre. Vi ser bevis på fantastiska skapelser här som på pappret kunde verka ouppnåeliga, säger Emma.

På skolans festival står femteklassarna bakom sin egenhändigt designade och uppbyggda glassmaskin. Det är en ca åtta meter lång skapelse med olika stationer. Först sätter man sin bägare på ett rullband och meddelar eleven på första stationen vad man önskar för smak på glassen, därefter rullar bandet bägaren vidare till stationen för kola- jordgubbs- eller chokladsås. Därefter kommer strösselstationen och i slutet av bandet står en stor låda med texten: Säg sked och servett, tack. När orden uttalas öppnas en lucka och ut levereras sked och servett på en liten platta. En underbar skapelse som bevittnar den outtömliga källan av lekfullhet och kreativitet som dessa individer besitter. Med uppmuntran om att allt är möjligt kan man förverkliga sina drömmar.

Skapandet som form ger barnen utrymme att uttrycka sig utan att det finns rätt eller fel, och genom formen ges också utrymmet för att hitta sina kunskaper och utvecklas.

Emma Andersson

Identitetsskapande grund för framtiden

Samir strävar efter gränsöverskridande individer med potential att forma sina egna drömmar. Genom att gå in i en process där barnen får känna sin egna kreativa kraft och lära sig att de kan mer än de kanske trodde kan barnen hitta sin egen identitet. Han påpekar vikten av att barn får bli uppmärksammade för det de skapar och att deras skapande inte blir förminskat. Samir förklarar:

– Jag uppmärksammar föräldrar som ser sitt barns skapade verk enbart som en rolig grej, att de haft kul i skolan, men ser inte det viktiga med det. Det vi borde uppmärksamma och uppskatta är att de visar att de kan tänka själv, och framförallt lösa sina egna problem. Det lägger grunden för framtiden.

Emma refererar till Barnkonventionen som handlar om så mycket mer än barns rätt att få gå i skola, bära ett namn och tillhöra ett land:

-Den handlar också om barns rätt att få höras, vara med och uttrycka sig och också bestämma själv över sig själv. Det handlar om respekt för människor, oavsett ålder. Barn är människor, alla med olika känslor, intressen och tankar, precis som vem som helst som uppnått status vuxen. Därför tycker jag också att det som barnen gör ska tas på samma allvar som när en vuxen gör något.

När barnen får chans att utöva design väcks även tankar kring bra hantverk och materialval. Framför allt kanske de inser att de inte behöver köpa allt utan faktiskt kan skapa det själva.

-Genom att tillåta barnen utveckla sin egen kreativitet och själva skapa, bäddar vi även för en ny syn på produktion och konsumtion, förklarar Samir Alj Fält.

.

Art Inside Out
Petra Johansson, verksamhetsledare, och Davor Abazovic, kulturproducent, från Art Inside Out.

Art Inside Out är en institution för konstnärligt skapande och möten med publik i rörliga och tvärkulturella former, i så kallade kulturresidens. Ett residens innebär att kulturskapare bjuds in att verka i Halland under en period.

Verksamheten syftar till att stimulera konstnärlig utveckling genom att öka produktionsmöjligheterna inom olika konstformer. Detta kommer sedan invånarna i Halland till del på olika sätt genom publika evenemang.

De senaste åren har olika residensprojekt med konstnärligt skapande och möten med publik hållits runt om i Halland. Nationella och internationella kulturskapare har bjudits in för att under en period arbeta i regionen och en mängd nya och spännande möten har uppstått samtidigt som nya produktioner skapats.

Art Inside Out startade sin verksamhet 2016 och drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans. www.artinsideout.se

Poddavsnitt om Ungas framtidsdrömmar med Samir Alj Fält 

Tre frågor till Eva Lindgren – Art Inside Out intervjuar Eva Lindgren, lärare på Slöingeskolan.

Text & Foto Linda Tengvall

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.